Voorwaarden

 Voorwaarden voor kopen online consumenten

 Living2Give VOF is geregistreerd in Nederland bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 50727125, BTW nummer NL822891505B01, gevestigd en kantoorhoudend te (3402SP) IJsselstein aan de Strakonicestraat 11.

 

Algemene voorwaarden


Living2Give VOF is geregistreerd in Nederland bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 50727125,
BTW nummer NL 822891505B01, gevestigd en kantoorhoudend te (3402SP) IJsselstein aan de Strakonicestraat 11.

 

Living2Give VOF heeft 1 webwinkel waarbij consumenten aankopen kunnen doen.

www.mocco.nl

 

Artikel 1. Algemeen
1-1 Op al aankopen en bestellingen van Living2Give VOF via de webshop van www.mocco.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1-2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1-3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u deze Voorwaarden aanvaardt.
1-4 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1-5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Living2Give VOF en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Living2Give VOF en koper.
1-6 Living2Give VOF behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2-1 Alle aanbiedingen van Living2Give VOF zijn vrijblijvend en Living2Give VOF behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2-2 Van aanbiedingen en kortingen kan alleen gebruik worden gemaakt binnen de vastgestelde actieperiode zo lang de voorraad strekt en indien voldaan is aan de voorwaarden.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3-1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten. Tenzij anders vermeld.

3-2 Bij uw bestelling ziet u de totale prijs van de door u bestelde artikelen, een overzicht van de kosten inclusief verzendkosten. Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van de bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
3-3 Betaling geschiedt via iDeal of bankoverschrijving of PayPal.
3-4 Een bestelling is pas volledig wanneer de betaling is ontvangen. De betaling dient na bestelling binnen 14 dagen bij ons binnen te zijn, anders wordt de bestelling geannuleerd.
3-5 De order en betaalgegevens worden vergrendeld verstuurd volgens de internetbeveiliging standaard SSL. Op die manier blijven de gegevens geheim en onleesbaar voor anderen.
3-6 Bestellingen worden pas verzonden na ontvangst van de betaling.

 

Artikel 4. Levering
4-1 Living2Give VOF streeft er naar binnen vijf werkdagen te leveren. Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4-2 Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en afleveren van de bestelling betaald u een bijdrage. Wij bezorgen via de pakketservice van TNT Post of ieder andere bezorgdienst die wij geschikt achten.
4-3 De tarieven voor verzending zijn vastgesteld. Living2Give VOF verpakt zijn verzendingen conform door de verzender gestelde inpakeisen. Living2Give VOF is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of verlies van producten tijdens de zending/het verzenden. Voor extra zekerheid kan het pakket aangetekend verstuurd worden, de kosten hiervoor zijn voor uw rekening.

4-4 U ontvangt per e-mail een bevestiging van verzending.
4-5 Indien u gebruik maakt van een speciale aanbieding kan het zijn dat de levertijd langer is dan vijf werkdagen in verband met het grote aantal bestellingen.
4-6 Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Indien Living2Give VOF de bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.
4-7 Wij krijgen veel leveringen vanuit het buitenland. De ervaring leert dat het erg moeilijk is om levertermijnen in te schatten. Producten worden bijvoorbeeld hand gemaakt, of langer vast gehouden bij de douane. We doen ons best zo snel mogelijk te leveren.

6. Retourneren
6-1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden over de bestelling, dan kunt u de artikelen binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling omruilen of retourneren. U kunt hiervoor het retourmeldingsformulier gebruiken.

6-2 Bij uw bestelling zijn er mogelijk verzendkosten en administratiekosten in rekening gebracht. Indien dit niet het geval is, betekent dit niet dat er geen kosten zijn gemaakt. Indien u verzendkosten en administratiekosten heeft betaald bij uw order, zullen deze bij een retourzending vergoedt worden.

6-3 De kosten van een retourzending zijn voor uw rekening en worden niet door Living2Give VOF vergoed. De standaard verzendkosten voor een pakket zijn € 6,95 inclusief BTW voor een pakket binnen Nederland tot 10 kilo.

6-4 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Living2Give VOF daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, daarvan kennis te geven.

6-5 De artikelen dienen in originele staat aan ons te worden geretourneerd.
6-6 Zodra wij de artikelen retour hebben ontvangen, storten wij binnen zeven dagen het geld terug op uw rekening.
6-7 Artikelen kunnen niet worden teruggenomen als:
- de zichttermijn van veertien dagen is verstreken.
- ze speciaal voor u gemaakt of besteld zijn.
- ze gebruikssporen vertonen of beschadigd zijn.

7. Aansprakelijkheid
7-1 www.mocco.nl bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken.

7-2 Alle producten die in het assortiment van www.mocco.nl zijn opgenomen voldoen aan goede kwaliteitseisen. De geleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.
7-3 De inhoud van deze sites is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Living2Give VOF kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Living2Give VOF is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
7-4 Als Living2Give VOF gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

7-5 Living2Give VOF is niet verantwoordelijk voor typ-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Living2Give VOF zo spoedig mogelijk worden aangepast.
7-6 Living2Give VOF kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Living2Give VOF in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Living2Give VOF gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Privacy-statement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Living2Give VOF gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10. Vragen

Living2Give VOF streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten, dan wordt Living2Give VOF daar graag van op de hoogte gebracht.

11. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Living2Give VOF. Teksten, foto’s en illustraties zijn eigendom van Living2Give VOF.